Oppslag i Porsgrunns Dagblad i.f.m. etableringen av Teater Avvik, høsten 2011